Call Us: 0972468807

Được sự cho phép của TS.BS Hoàng Bùi Hải, implantnhakhoa.com xin gửi đến quý Bác sĩ và các học viên file bài giảng powerpoint chủ đề Phát hiện sớm và Xử trí shoc phản vệ trong nha khoa


Tóm tắt bài giảng

Bài giảng Phát hiện sớm-Xử trí shock phản vệ trong nha khoa
 
Case lâm sàng
Cơ chế bệnh sinh
Các triệu chứng phát hiện sớm shock phản vệ
Phác đô chẩn đoán
Xứ trí
Cách dùng Adrenalin
Theo dõi
Dự phòng shock phản vệ
Xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn
...................................................