Call Us: 0972468807

BacsiThang NguyenCao và implantnha khoa xin hân hạnh gửi đến quý Bác sĩ và các đồng nghiệp file powerpoint bài thuyết trình của Bác sĩ Thắng, mọi thông tin cần được hướng dẫn thêm vui lòng liên hệ Bs Thắng: 0982098288

Tóm tắt bài thuyết trình: 
Lịch sử XQ, XQ nha khoa
Nguyên lý-cơ chế xq nha khoa
File DICOM là gì?
Nhận biết file DICOM
Chia sẻ file dicom
Các địa chỉ gửi chụp phim XQ CTCB tại Hà Nội
Giá trị của hình ảnh 3D từ file DICOM
Hướng nghiêng của răng
Khái niệm mật độ xương
Khái niệm chất lượng xương
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm phân tích file DICOM
Link tải các phần mềm
Thank you!
Link tải file bài giảng: 
https://drive.google.com/file/d/0B4sZ87Wu5D2MUWw3N3I3V2Y0LVU/view?usp=sharing