Call Us: 0972468807

 
Vietnamese - English

 


About INC

Implantnhakhoa.com ( INC ) hoạt động với Slogan ĐỒNG HÀNH TỚI ĐẲNG CẤP CAO HƠN cùng các bác sĩ chuyên cấy ghép răng implant nha khoa, vì vậy INC đồng thời cung cấp dịch vụ Cấy ghép implant nha khoa và Đào tạo cấy ghép implant nha khoa ngay tại phòng khám của các đồng nghiệp đang thực hành trong lĩnh vực nha khoa. Implantnhakhoa.com luôn đề cao yếu tố An toàn và Thành công trên mỗi case cấy ghép răng implant cho quý bác sĩ và đồng nghiệp trong lĩnh vực nha khoa trên toàn quốc, implantnhakhoa.com luôn chú trọng và phát huy tối đa 05 ưu thế của hệ thống:

 

Implantnhakhoa.com (INC) is a company with the Slogan ACCOMPANY WITH DENTISTS TO SUPERIOR RANK for dentists specializing in dental implant. INC also provide dental implant services and training in dental clinics. Implantnhakhoa.com always highly appreciate the safety and success for each dental implant case in clinics of dentists in the whole country. Implantnhakhoa.com attach and develop special importance to 3 advantages of INC:

 

1.     Hỗ trợ và đào tạo cấy ghép implant nha khoa, cung cấp dịch vụ cấy ghép implant nha khoa, lắp răng sứ trên implant, xử lý các biến chứng - sai hỏng do phẫu thuật implant nha khoa và các phẫu thuật khác trong miệng tới tận phòng khám nha khoa các địa phương bởi các chuyên gia và bác sĩ có kinh nghiệm trên rất nhiều các case phẫu thuật cấy ghép implant nha khoa - lắp phục hình trên implant nha khoa tại địa phương. 

 

1. Supporting and training dental implant, providing dental implant services, prosthetic on implant, processing the compication of implant because of failure and other relating oral surgery to dental clinics in local areas. These surgeries are practiced by experienced doctors with many dental practical implant cases.

 

2. Tổ chức các khóa đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương ngay tại phòng khám của khách hàng cho đến quy mô hội thảo bởi các chuyên gia có bề dày giảng dạy và thực hành lâm sàng trên các chủ đề: 

     

      2.  Organizing from training courses and sharing experience in dental clinics in local areas to workshops with professional specialists and clinical practice of topics as follow:

 

·       Khám - phát hiện các chỉ định và chống chỉ định, lựa chọn bệnh nhân cấy răng implant nha khoa

·       Phát hiện và xử trí sớm shock phản vệ trong nha khoa

·       Các phân tích phim XQ - xương và mô mềm trước cấy ghép răng implant nha khoa 

·       Lên kế hoạch cấy ghép, tổ chức cấy ghép và hoàn thiện phục hình trên implant nha khoa

·       Ghép xương, ghép mô mềm, nâng xoang...và các kỹ thuật nâng cao khác trong cấy ghép răng implant nha khoa

·       Xử lý các biến chứng trong và sau phẫu thuật cấy ghép implant nha khoa

·       Và nhiều chủ đề thiết thực khác trong implant nha khoa.

 

·       Examining - discovering the contraindication and indication, Selecting patients for dental implant

·       Detecting and early solving anaphylactoid shock in dentistry.

·       Analyzing X ray film and soft tissue before dental implant surgery

·       Planning, organizing implant case and accomplishing prosthetics on implant

·       Bone grafting, soft tissue applying, Sinus lifting... and other advanced technical surgeries relating to dental implant

·       Processing the complications during and after implant surgery.

·        Other practical and useful topics.

 

 

 

 

         https://www.facebook.com/Vietdentimpcom-196022000934666
         https://www.facebook.com/groups/226774374139331/  

 

Nhóm Facebook ĐAM MÊ VÀ CHIA SẺ IMPLANT NHA KHOA: Thông tin trong nhóm gồm: Tài liệu chuyên môn về cấy ghép răng implant nha khoa, Thông tin chuyên sâu về các case lâm sàng, phân tích các dữ liệu trước và trong cấy ghép implant nha khoa cho các bệnh nhân cụ thể tại các phòng khám tại địa phương do INC phẫu thuật dịch vụ hoặc hỗ trợ, kế hoạch điều trị, địa điểm và thời gian phẫu thuật, đăng ký tham gia case cấy ghép lâm sàng tại địa phương... Quý đồng nghiệp có mong muốn tham gia các hoạt  động trên vui lòng gửi yêu cầu đăng ký tham gia nhóm tới 0988889365 hoặc 0962861010 hoặc là học viên của lớp đào tại để được là thành viên và tham gia các hoạt động của nhóm.

 

PASSIONATE AND SHARING DENTAL IMPLANT GROUP (Close Facebook Group): The information of group include: professional materials of dental implant, Specialized information of clinical cases, analizing data preceding and during dental implant surgery for each patient in clinic. INC ourselves provide surgical services, support, planning treatment, place and surgical time, registering dental implant case in local area.... Dentist coworkers who expect to take part in these activities, please send the registration to contact number +84988889365 or +84962861010 or Let’s be member of training course to become member of group.

3.   Nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại implant nha khoa Made in Korea, Made in Italia, Made in USA. Phân phối và hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử sụng, bảo hành các loại máy và thiết bị phục vụ cho cấy ghép implant nha khoa, các loại vật tư dùng trong phẫu thuật implant nha khoa. Cung cấp các vật liệu tiêu hao dùng trong phẫu thuật cấy ghép nha khoa...

 

3. Importing and exclusive distributing implant Made in Korea, Made in Italy, Made in USA. Our company provide and support training, using instruction, warranty for machines and equipment relating to dental implant, dental materials, consuming dental implant materials...

         https://www.facebook.com/Implant-nha-khoa-intra-lock-389697311397868/ 
         
https://www.facebook.com/Implant-nha-khoa-AXelMed-427840950949314/
         https://www.facebook.com/Thanglongimplantscom-634436503406038/

4. Nhập khẩu và phân phối Vật liệu nha khoa, các vật liệu tiêu hao và máy móc thiết bị dùng trong nghành nha khoa tại Việt Nam

4. Import and Distribute dental material, consuming dental material, Dental equipment and machines

 

5. Hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì các loại máy móc thiết bị sử dụng trong nha khoa tại Việt Nam.

5. Provide instruction, warranty and maintenance services for dental machines in Vietnam.

Thông tin liên hệ


Cấy ghép và các hỗ trợ chuyên môn: Lâm Sơn: 01288888365, Đăng Chiến: 0962861010, Phạm Hưng: 01685475981.
Sản phẩm implant và các máy móc, vật tư tiêu hao liên quan: Lâm Sơn, Đăng Chiến hoặc Phượng Nguyễn: 0912123371.
Đào tạo, lịch học, tài liệu và đăng ký tham gia phẫu thuật cấy ghép răng implant nha khoa: Nguyễn Thị Hà: 0988889365.

 

Contact Information

- CEO: implantnhakhoa@gmail.com

- Implant and supporting Implant surgery:

  Lam Son: +84.1288888365,

  Dang Chien: +84.962861010

  Pham Hung: +84.1685475981.

- Implant products, Equipment, Machines and other related dental materials:

  Lam Son: +84.1288888365,

  Dang Chien: +84.962861010

  Phuong Nguyen: +84.912123371.

- Implant dental training, Course schedule, Dental implant Surgical Participating registration:

  Ha Nguyen: +84.988889365

 


Chinese

Implantnhakhoa.com ( INC )自从成立以来一直以‘努力向客户提供高质量服务’的方针进行经营,本公司也具有丰富经验的植入Implant牙子的牙科医生。所以INC除了牙科Implant植入牙子的服务以外,同时培训牙科Implant植入牙子的专业,学员可以在我们同事的牙科看诊所实习。Implantnhakhoa.com 在全国牙科领域进行Implant植入牙子时非常重视安全及成功的因素, Implantnhakhoa.com 一直注重及最大程度地发挥系统的03个优势:

 

本公司在牙科implant植入手续以及牙科复形安装牙子等领域具有丰富经验及专业水平高的医生队伍亲自到当地的牙科看诊所协助及培训牙科implant植入牙子专业,提供牙科implant植入牙子服务,在implant上植入瓷牙,处理因牙科Implant手续发生错误-发症以。

在客户的看诊所举行培训班以及分享经验。此外,我们在以下主题邀请教学经验丰富的专家来举行大规模的研讨会及进行临床实行:

·       看诊-发现指定及非指定,选择病人进行牙科implant植入牙子

尽早发现及处理牙科领全身型过敏性反应

·       在进行牙科implant植入牙子之前分析XQ射线胶片-骨头及软组织

设计植入计划,在牙科Implant上组织植入及复形。

·       移植骨头、软组织,提高口腔以及在牙科implant牙子植入的其他高级技术

处理牙科implant植入手续中及手续后的发症现象

以及牙科implant领域的实际主题

         https://www.facebook.com/Vietdentimpcom-196022000934666
         https://www.facebook.com/groups/226774374139331/  

牙科Implant迷恋及分享经验组:

本组的讯息包括:有关牙科implant植入牙子的专业资料,临床案子的专科讯息, 事前分析及过程中分析由INC做手续或者协助的的当地看诊所具体病人的牙科implant植入资料。做后续的điIan、时dengji 临床植入情况在当地进行的..各位同事如果要参加上述活动请登记加入本组,联络电话:+84-988889365/+84-962861010 或者登记成为培训班的学员以便有机会成为本组的成员及参加本组的各种活动。

进口及独家分配韩国生产、意大利亚生产、美国生产的各种牙科implant。分配及协助培训、指导使用、保修各种服务牙科implant植入的设备机械以及牙科implant手续使用的原物料。提供牙科植入手续中消耗的原物料等

         https://www.facebook.com/Implant-nha-khoa-intra-lock-389697311397868/ 
         
https://www.facebook.com/Implant-nha-khoa-AXelMed-427840950949314/
         https://www.facebook.com/Thanglongimplantscom-634436503406038/

在越南进口及分配牙科原物料,消耗原物料及相关机械设备

指导使用,保修,维修在越南使用的牙科设备机械


联络讯息:
CEO: implantnhakhoa@gmail.com. Wechat QR code:

牙科植入及专业协助:林山先生+84-1288888365;邓战先生:+84-962861010 范兴先生:+84-1685475981

Implant产品及相关的机械设备、消耗原物料:请联络林山先生、邓战先生或者阮凤小姐:+84912123371

培训、课程、资料、登记参加牙科Implant植入手续:阮氏霞小姐:+84-988889365

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica Louis Vuitton shoes replica borse gucci dior tasche replica gucci shoes replica chanel shoes replica Louis Vuitton Taschen replica Portafoglio louis vuitton imitazioni replica louis vuitton hobo replica louis vuitton belt uk Bvlgari B.ZERO1 replica louboutin pas cher louis vuitton denim bag dupe knock off chanel bags cartier bracelet replica louis vuitton shoes replica cartier love imitazione louis vuitton wallet replica juste un clou replica chanel backpack replica Bvlgari B.ZERO1 replica replica Louis Vuitton supreme Backpack gucci scarf replica replica louis vuitton chanel sunglasses replica cartier love imitazione louis vuitton sling bag replica cartier love bracelet replica 1:1 gucci imitazioni gucci backpack replica gucci replica gucci scarf replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton artsy replica replica chanel wallet replica louis vuitton m40780 dior tasche replica replica louis vuitton hobo handbags replica Australia louis vuitton keepall replica replica louis vuitton m40780 high quality louis vuitton replicas canada replica cartier love bracelet chanel replica fake louis vuitton wallet louis vuitton sling bag replica Replica chanel backpack