Call Us: 0972468807

Video Clip

Trích đoạn hình ảnh màng xoang hàm trên qua lỗ cấy Implant nha khoa

Ngày 19 Tháng 8, 2016

Hình ảnh màng xoang chuyển động theo nhip thở
Trích một đoạn trong phẫu thuật thấy rõ hình ảnh màng xoang hàm trên nhìn thấy qua lỗ khoan xương trong một case phẫu thuật nâng xoang ghép xương cấy Implant Răng 2.6. Kỹ thuật đòi hỏi kinh nghiệm cao và trang thiết bị đầy đủ. Ưu điểm lơn nhất của phương pháp này là ít đau sau phẫu thuật cho bệnh nhân, tiết kiệm được màng xương

Dụng cụ cần có ngoài các case Implant thông thường: Kít phẫu thuật Implant chuyên dùng để mở cửa sổ xoang đường sống hàm, mũi trefine các đường kính để mở vạt lợi, các chất liệu ghép xương
Yêu cầu: hiểu nguyên tắc và sử dụng thành thạo bộ kít nâng xoang, hiểu biết về các nguyên lý về ghép xương, ghép xương trong nâng xoang, cốt hóa, tích hợp xương
Khác biệt: Thời gian phục hình lâu hơn Implant trên xương thông thường
Ưu điểm: Duy nhất một vết thương hậu phẫu, không cần dùng màng collagen.