Call Us: 0972468807

Bài viết tiếng việt

Cấu trúc của răng cấy ghép Implant nha khoa

Ngày đăng: 18/08/2016

Răng cấy ghép có 03 cấu trúc chính mà khi hợp thành hoàn chỉnh lại với nhau có hình thể tương đương như một răng tự nhiên: Implant, trụ Abutment và Thân răng

Chi tiết ...

Lịch sử của Implant nha khoa

Ngày đăng: 18/08/2016

Từ Implant nguyên nghĩa là cấy ghép ( một bộ phân cơ thể nào đó ), để chính xác phải gọi là Implant nha khoa, tuy nhiên theo thói quen cả bác sĩ và bệnh nhân thường dùng và hiểu từ Implant như là Implant nha khoa hay cấy ghép răng

Chi tiết ...

Khoảng sinh học quanh răng

Ngày đăng: 18/08/2016

Là một cấu trúc có tầm quan trọng trong việc chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn xuống hệ thống dây chằng nha chu quanh chân răng

Chi tiết ...

Implant nha khoa là gì?

Ngày đăng: 18/08/2016

Sơ lược bằng hình ảnh quá trình cấy ghép và hoàn thiện răng Implant ( Implant nha khoa )

Chi tiết ...

Giải phẫu xương hàm dưới

Ngày đăng: 18/08/2016

Xương hàm dưới là một cấu trúc chung trong tổng thể cấu trúc giải phẫu vùng Đầu-Mặt-Cổ. Xương hàm dưới mang các răng hàm dưới và có vài trò quan trong trong việc ăn nhai, giao tiếp và tạo hình thể khuôn mặt. Dưới đây là hình xương hàm dưới nhìn từ nhiều góc độ với các mốc giải phẫu đã được dịch sang tiếng Việt

Chi tiết ...

Bảng kiểm các dụng cụ cần thiết chuẩn bị cho phẫu thuật implant cơ bản

Ngày đăng: 18/08/2016

Giúp chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ tiêu hao và không tiêu hao cần thiết cho một case cấy Implant đơn giản. Bảng này có thể in ra và dùng cho mỗi lần điều trị để đảm bảo có đủ dụng cụ vô trùng trong khi phẫu thuật mà không phải đưa một dụng cụ chưa khử khuẩn vào bổ xung trong phẫu thuật hoặc phải dừng phẫu thuật để chờ đợi khử khuẩn

Chi tiết ...

Bảng trình tự các bước trong quá trình cấy ghép implant đơn giản

Ngày đăng: 18/08/2016

Trình tự tổng quát các bước cần tiến hành để đạt được thành công tối đa trong việc cấy ghép Implant nha khoa

Chi tiết ...