Call Us: 0972468807

Sách nha khoa

Phương pháp chụp x quang cắt lớp - vi tính

Ngày đăng: 19/08/2016

Năm 1979, giải thưởng Nobel về y học đã được trao cho hai chuyên gia vật lý học Cormack (Mỹ) và Hounsfield (Anh) vì những đóng góp của hai ông cho sự thành công của phương pháp chụp cắt - vi tính (CL - VT). Sự kiện này nói lên những cống hiến to lớn của vật lý học cho Y học đồng thời cũng thể hiện giá trị của phương pháp chụp CL - VT trong chuẩn đoán, điều trị và nc khoa học Y học. Ngày04/02/1991, chiếc máy chụp CL - VT đầu tiên ở nước ta đã bắt đầu hoạt động tại Bệnh viện Việt Xô. Qua 6 tháng đã có trên 200 bệnh nhân của các bệnh viện Trung ương và Hà Nội được khám xét bằng máy này: Lợi ích của phương pháp chụp CL - VT đã được khẳng định trên thực tế lâm sàng.

Chi tiết ...

Non-vital Bleaching

Ngày đăng: 19/08/2016

Case Study: Single Tooth Lance Pietropola January 22, 2004 Mentors: Dr. Jones Dr. Strassler

Chi tiết ...

Nightguard Vital Bleaching of Tetracycline Stained Teeth

Ngày đăng: 19/08/2016

ntroduction In today’s society, ones physical appearance has become very important. And nothing makes one more attractive than a nice smile. As far back as the Middle Ages, people have been willing to go to great lengths for a bright-white smile. In those days, the neighborhood barber-surgeon--the guy you went to for anything from minor surgery to a haircut--would also file down your not-so-pearly whites and soak them in a concentrated solution of nitric acid. Patients did get the white teeth they were looking for. But the concentrated acid destroyed their tooth enamel, causing massive tooth decay later in life.1 People seeking dazzling white teeth, like those of Julia Roberts, can now days turn to less extreme methods. A vast array of pastes, gels, and strips promises to give you a movie-star smile, and they work at home or in the dentist's chair. There are many reasons teeth become stained; some being age, drinking tea or coffee, smoking, fluorosis, hypoplastic enamel, or endodontic staining. The reason that will be discussed in this paper is the staining caused by tetracycline ingestion at an early age. After reading this paper, one will be able to understand how tetracycline affects the teeth, type of bleaching one can perform, and the efficacy of nightguard vital bleaching on tetracycline stained teeth. In addition to a literature review, there is also a case report on nightguard vital bleaching of tetracycline stained teeth.

Chi tiết ...

TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU DÀI NỀN SỌ TRƯỚC VỚI XƯƠNG HÀM TRÊN, XƯƠNG HÀM DƯỚI VÀ CHIỀU CAO TẦNG MẶT NGHIÊN CỨU DỌC TRÊN PHIM ĐO SỌ Ở TRẺ TỪ 3-13 TUỔI Đống Khắc Thẩm*, Hoàng Tử Hùng*

Ngày đăng: 19/08/2016

TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu là xác định sự thay đổi do tăng trưởng của chiều dài nền sọ trước và mối tương quan giữa chiều dài nền sọ trước với xương hàm trên, xương hàm dưới và chiều cao tầng mặt ở trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Phương pháp: Mẫu nghiên cứu bao gồm 503 phim sọ nghiêng của trẻ 3-13 tuổi, được lấy từ nhóm mẫu của dự án nghiên cứu h.nh thái sọ mặt răng của trẻ từ 3-18 tuổi tại khoa Răng Hàm Mặt- ĐHYD. Số trung b.nh và độ lệch chuẩn của các đặc điểm như chiều dài nền sọ trước (SN) và xương hàm trên (Ba-ANS), xương hàm dưới (Ba-Me, Go-Gn), và chiều cao tầng mặt (N-ANS, ANS-Me, N-Me) được thu thập tại các thời điểm khác nhau trong quá tr.nh theo d.i sự phát triển của trẻ: lúc 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi và 13 tuổi. Nghiên cứu cũng đồng thời phân tích mối tương quan của các đặc điểm trong suốt quá tr.nh phát triển nêu trên từ lúc trẻ 3 tuổi đến 13 tuổi. Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ là chiều dài nền sọ trước tăng đáng kể theo tuổi (p<0,05). Kết luận: có mối tương quan chặt chẽ giữa chiều dài nền sọ trước với xương hàm trên, xương hàm dưới và chiều cao tầng mặt trước (r= 0,64-0,79; p<0,001).

Chi tiết ...

Sinh lý răng phần II

Ngày đăng: 19/08/2016

Hình thể sinh lý răng và nha chu

Chi tiết ...

Sinh lý răng phần I

Ngày đăng: 19/08/2016

Toàn tập về Sinh lý mọc, thay răng, sinh lý các cơ quan liên quan đến vùng hàm mặt

Chi tiết ...

Giải phẫu răng - Các răng cửa trên và dưới

Ngày đăng: 19/08/2016

Mô tả hình đặc điểm hình thái các răng cửa hàm trên và dưới

Chi tiết ...

Giải phẫu răng - Các răng hàm hàm dưới

Ngày đăng: 19/08/2016

Mô tả hình thể, kích thước, đặc điểm các răng hàm hàm dưới

Chi tiết ...

Các răng hàm nhỏ

Ngày đăng: 19/08/2016

Mô tả hình thể, kích thước, đặc điểm các răng sỗ 4, số 5 hàm trên và dưới

Chi tiết ...

Các răng hàm hàm trên

Ngày đăng: 19/08/2016

Mô tả đặc điểm hình thể, các kích thước răng hàm số 6, 7, 8 hàm trên

Chi tiết ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica Louis Vuitton shoes replica borse gucci dior tasche replica gucci shoes replica chanel shoes replica Louis Vuitton Taschen replica Portafoglio louis vuitton imitazioni replica louis vuitton hobo replica louis vuitton belt uk Bvlgari B.ZERO1 replica louboutin pas cher louis vuitton denim bag dupe knock off chanel bags cartier bracelet replica louis vuitton shoes replica cartier love imitazione louis vuitton wallet replica juste un clou replica chanel backpack replica Bvlgari B.ZERO1 replica replica Louis Vuitton supreme Backpack gucci scarf replica replica louis vuitton chanel sunglasses replica cartier love imitazione louis vuitton sling bag replica cartier love bracelet replica 1:1 gucci imitazioni gucci backpack replica gucci replica gucci scarf replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton artsy replica replica chanel wallet replica louis vuitton m40780 dior tasche replica replica louis vuitton hobo handbags replica Australia louis vuitton keepall replica replica louis vuitton m40780 high quality louis vuitton replicas canada replica cartier love bracelet chanel replica fake louis vuitton wallet louis vuitton sling bag replica Replica chanel backpack