Call Us: 0972468807

Video Clip

Implant nhakhoa Lắp răng sứ trên Implant đã được cấy ghép Bác sĩ Thắng

Ngày 19 Tháng 8, 2016

Răng 1.5 bị nang chân răng có chỉ định nhổ, loại bỏ nang chân răng và cấy Implant Dentium 65-40x10 cách đây 4 tháng. Đã lấy dấu gián tiếp cách đây 4 ngày, đây là những hình ảnh gắn phục hình trên Implant được lấy dẫu bằng phương pháp gián tiếp và một vài lưu ý cho phương pháp này