Call Us: 0972468807

Video Clip

Implant nhakhoa phục hình ngay răng 1.1-2.1-2.2

Ngày 19 Tháng 8, 2016

Bệnh nhân nam, Korean, 57 tuổi, mất răng 2.1 cách đây 5 năm, toàn trạng bình thường, không có chống chỉ định, đã lấy cao răng và uống kháng sinh Rodogyl được 1 ngày liều 6v/ngày/2lần.
    Khám thấy R1.1 và 2.2 lung lay độ IV, có tình trạng nha chu tiết dịch viêm ở túi lợi, rối loạn khớp cắn. XQ có hình ảnh tiêu xương quanh răng, còn chân răng ở vị trí 2.1
    Kế hoạch: Nhổ R1.1 và 2.2, cấy Implant Megagen 3.3x15 ở vị trí 11 và 2.2, 3.7x15 ở vị trí 2.1, lắp Abutment và làm thân răng Composite ngay trên abutment để tránh bất tiện trong giao tiếp, tránh tiếp khớp với răng đối và không tì chạm vào hai răng bên cạnh, Dặn bệnh nhân tránh nhai - cắn vào răng tạo hình mới này trong vòng 3 tháng đầu, uống thuốc kháng sinh đủ - đúng liều, hướng dẫn VSRM, điều trị kiểm soát bệnh nha chu
    Trên hình XQ chú ý Implant 1.1 chưa có sự khít sát của Abutment và Implant, sẽ tăng vít vào lần hẹn phục hình