Call Us: 0972468807

Bài viết tiếng việt

Cấu trúc của răng cấy ghép Implant nha khoa

Ngày 18 Tháng 8, 2016
Răng cấy ghép có 03 cấu trúc chính mà khi hợp thành hoàn chỉnh lại với nhau có hình thể tương đương như một răng tự nhiên: Implant, trụ Abutment và Thân răng
Răng cấy ghép có 03 cấu trúc chính mà khi hợp thành hoàn chỉnh lại với nhau có hình thể tương đương như một răng tự nhiên: Implant, trụ Abutment và Thân răng

1.Phần thứ nhất là một  trụ titanium được gọi là Implant có cấu trúc phía ngoài như hình thể chân răng của răng một chân: Hình trụ ( Straight) hoặc thon (Taped), bề mặt có các vòng xoắn liên tục xuôi chiều, được xử lý bằng công nghệ  xử lý bề mặt khác nhau với từng nhà sản xuất sao cho khả năng tế bào xương đến tích hợp với bề mặt trụ Implant này  là nhanh nhất và chắc chắn nhất

Implant này nằm trọn vẹn trong xương hàm tại vùng mất răng. Hướng, kích thước, đường kính, chiều cao… theo đúng như tính toán của bác sĩ trước khi cấy ghép, có miệng của Implant hướng về lợi phía sống hàm để đón nhận sự lắp ghép vào trụAbutment