Call Us: 0972468807

Bài viết tiếng việt

Implant nha khoa là gì?

Ngày 18 Tháng 8, 2016
Sơ lược bằng hình ảnh quá trình cấy ghép và hoàn thiện răng Implant ( Implant nha khoa )
Sơ lược bằng hình ảnh quá trình cấy ghép và hoàn thiện răng Implant ( Implant nha khoa )
-Ở hình thứ nhất là xương hàm dưới ở thời điểm vài tháng sau khi bị nhổ 1 răng
 

 
  -Những gì chúng ta nhìn thấy trên hình thứ hai là một mặt phẳng cắt ngang qua xương hàm ở chỗ răng bị nhổ


 

   -Nha sĩ sẽ đưa một hoặc vài chân răng nhân tạo bằng hợp kim vào trong xương hàm
  


-Một trụ kim loại ( phần có thể nhìn thấy trong miệng ) được bắt cố định vào Implant này, trụ này dùng để gắn với thân răng sau đó


 

   -Sau cùng, một thân răng sẽ được gắn chặt vào trụ kim loại này để hoàn thiện việc cấy ghép răng