Call Us: 0972468807

Video Clip

Implant R2.5 phục hình ngay, KT mở vạt tối thiểu, vặn Imp tiến-lùi

Ngày 19 Tháng 8, 2016

Mở vạt tối thiểu nhằm hạn chế tối đa cảm giác đau do tổn thương lợi hậu phẫu.
Mở vạt tối thiểu nhằm hạn chế tối đa cảm giác đau do tổn thương lợi hậu phẫu.
"Vặn Imp tiến lùi" Khi vặn Implant có cảm giác căng tay ở những vòng ren cuối mà khẳng định chiều sâu lỗ khoan đã đủ thì cảm giác căng tay này do kích thước lỗ khoan imp ( delta ) khác biệt nhiều so với đường kính Imp, do mật độ xương lớn. Điều khó khăn là nếu lại tháo Imp ra để khoan thêm bằng mũi khoan to hơn tiếp theo sẽ tạo ra nguy cơ lỏng Imp dẫn đến việc phải dùng một Imp đường kính to hơn, lãng phí Imp trước đó. Cách điều chỉnh hợp lý là tiến lùi Imp đang có cảm giác căng tay đó:Vặn trở ra 1 vòng, vặn vào 1,5 vòng và lặp lại tiếp theo cho đến khi Imp đạt chiều sâu như tính toán