Call Us: 0972468807

 

A focused, ergonomic, not superflous kit.
Thiết kế công thái học, tối ưu cho thao tác và đơn giản

 

Complete Surgery Kit GOLD

for Training (aluminium)
Kit cho thực hành và đào tạo

86001

Complete Surgery Kit GREEN

(transportable, autoclavable)
Kit cho phẫu thuật

86001P

Surgical Organizer


Giá đựng đồ trong phẫu thuật

(aluminium)

86003