Call Us: 0972468807


Video trên với kỹ thuật nhổ cấy tức thì và chịu lực tức thì, cấy implant với kỹ thuật Shocket Shield tức là để lại một mảnh chân răng phần sát
với mặt trước xương ổ tồn tại cùng implant.Case 1: Cấy implant ngay sau nhổ răng và Tải lực tức thì.


Case 2: Phục hình toàn hàm bằng Zirconia với implant Axelmed Paradigma.


Case 4: Cấy implant ngay sau nhổ răng và lắp phục hình trì hoãn.


Case 5: Phục hình toàn hàm nâng đỡ hàm tháo lắp bằng hệ thống ball-attachment.


Case 6: Cấy 04 implant tái tạo xương có hướng dẫn nâng đỡ toàn hàm gắn chặt.


Case 7: Cấy 04 implant kết hợp ghép xương tự thân.


Case 8: Cấy implant Axelmed Paradigma đồng thời với ghép xương nâng xoang.


Case 9: Cấy implant Axelmed Paradigma ở vùng răng sau.