Call Us: 0972468807

 

Bone Regeneration Drill

Autologous bone, thanks to its capacity of osteogenesis, osteoinduction and osteoconduction is, nowadays, the gold standard in bone regeneration.
Lấy xương tự thân được lấy từ chính lỗ khoan xương của bệnh nhân bởi thiết kế đặc biệt của mũi khoan giúp quá trình hóa hướng động và sinh xương, dùng xương tự thân làm vật liệu ghép xương là tiêu chuẩn vàng của tái tạo mô xương.

Axelmed® Bone Regeneration Drill (BRD) allows for the collection of autologous bone chips during the osteotomy for the preparation of the implant sites and to perform small GBR (Guided Bone Regeneration) procedure without recourse to heterologous/homologous graft.
Axelmed® Bone Regeneration Drill (BRD) cho phép lấy vụn xương thoát ra trong quá trinh khoan xương sửa soạn lỗ cấy implant.

This means:

 lower risk of post-operative complications, các ưu điểm trên giúp giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật

 financial savings, tối ưu về tài chính vật liệu tiêu hao.

 

1 Apical shrinkage

Apical shrinkage to improve primary stability
Chóp mũi khoan tạo ra lỗ khoan xương giúp tăng độ ổn định sơ khởi.

 

2 Cutting power

Excellent cutting power
Sức mạnh cắt xương

 

3 Hole

Hole for collecting of autologous bone
Lỗ để lưu mảnh xương tự thân

 

4 Universal depth stop

Enlargement for universal depth stop
Trụ lưu stopper kiểm soát chiều sâu mũi khoan